Oppositiepartijen als de SP en GroenLinks hameren op een alternatief ,,dat wel draagvlak heeft.” Ook gehandicapten zelf zeggen dat het plan van tafel moet omdat het nadelig uitpakt. De actiegroep Wij Staan Op! wil net voor het debat een petitie met ruim 80.000 handtekeningen aanbieden. Maar ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen meer weten over de gevolgen, ook omdat het Centraal Planbureau zich afvraagt of het voorstel wel een forse groei van banen oplevert.

Staatssecretaris Van Ark wil de zogenoemde Participatiewet zodanig aanpassen dat werkgevers alleen salaris gaan betalen over het deel dat iemand productief is (loondispensatie). De huidige subsidies op de loonkosten voor bedrijven verdwijnen. Het is de bedoeling dat gemeenten het salaris gaan aanvullen tot het minimumloon.

Gehandicapten willen echter zo veel mogelijk volwaardig, met een normaal loon, meedraaien. Ze vinden dat hun arbeidsvoorwaarden erop achteruitgaan.