Door de plannen uit het regeerakkoord heeft een alleenstaande in de bijstand in 2021 per maand waarschijnlijk 21 euro meer te besteden dan dit jaar. Voor een alleenstaande met een kind is dat 15 euro. Dat hun situatie maar zo weinig verbetert, komt doordat zij geen voordeel hebben van de hogere arbeidskorting en omdat de uitkeringen minder stijgen dan de lonen.

Wie de AOW-leeftijd al is gepasseerd profiteert niet van de loonstijging, aldus het Nibud. Rutte III komt wel met maatregelen om ouderen wat te helpen in de portemonnee, maar die zijn vooral voordelig voor ouderen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen.

Alle werkenden krijgen door de bank genomen wel meer te besteden. Hun koopkracht stijgt, afhankelijk van hun situatie, met zo’n 4 tot 6 procent in de komende vier jaar. Huishoudens met kinderen profiteren verder van de verhoging van de kinderbijslag en het inkomensafhankelijke kindgebonden budget.

Een andere verandering waar veel mensen baat bij hebben is de afschaffing van de inkomensgrenzen in de huurtoeslag. Dit kan voor sommige huishoudens heel gunstig uitpakken en op termijn meer dan 160 euro per maand schelen.

Wat iedereen wel raakt in de portemonnee is de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. De dagelijkse boodschappen zullen hierdoor wat duurder uitpakken. De btw-verhoging leidt volgens het Nibud tot een verhoging van de inflatie van circa 0,7 procentpunt. Voor een paar in de bijstand met twee kinderen komt dat neer op zo’n 15 euro extra in de maand.