Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden ook iets toegenomen. Vanaf maart kwamen er gemiddeld 2000 werklozen per maand bij, tot een totaal van 313.000. Daarmee komt de werkloosheid uit op 3,4 procent van de beroepsbevolking. Dat was in mei nog 3,3 procent.

In totaal hadden 4,1 miljoen mensen om verschillende redenen geen werk. Dat zijn naast werklozen bijvoorbeeld personen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend.

Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind juni 243.000 lopende ww-uitkeringen. Dat is een daling van 3,2 procent ten opzichte van de voorgaande maand. In alle beroepsgroepen was er sprake van aan afname, waarbij het aantal ww-uitkeringen bij de pedagogische beroepen het sterkst daalde.