De minister neemt de meldingen zwaar op, want een oneigenlijke bestemming van publieke middelen en misbruik van kwetsbare mensen is onacceptabel. Hij geeft wel aan dat hij niet zeker weet of er echt vaker sprake is van misbruik of dat de extra aandacht tot meer meldingen heeft geleid. Ook betekent niet iedere melding dat er echt iets mis is.

Diverse maatregelen

Koolmees heeft diverse maatregelen genomen en treft ook nog nieuwe om het risico op fraude terug te dringen. Zo mogen scholen niet meer vooraf facturen indienen en moeten ze de facturen ook beter toelichten.

De instelling die de taalscholen certificeert, voert sinds september vorig jaar financiële controles uit. 12% van de tot nu gedane proeven leverde een sterk vermoeden van fraude op. Tientallen taalscholen zijn inmiddels gestopt en volgens Koolmees speelt daarbij het extra toezicht zeker een rol.