In het strafrechtelijk onderzoek is het vermoeden dat gefraudeerd wordt met gelden die uitsluitend bedoeld zijn voor het inburgeringsonderwijs en voor het examen. In Nederland is het verplicht om als immigrant binnen drie jaar na aankomst in Nederland inburgeringsexamen te doen. Taalscholen kunnen de immigrant helpen met onderwijs om dit examen te halen. Voor eventueel te volgen lessen krijgen de inburgeraars een lening van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) van maximaal € 10.000,- ter beschikking, onder de voorwaarde dat de taalschool een keurmerk heeft van Blik op Weg (BOW). De taalscholen dienen de facturen in bij DUO en deze betaalt vervolgens de scholen uit. Asielmigranten hoeven als zij slagen voor het examen de lening niet terug te betalen.

Het vermoeden is dat er onder andere valse facturen en valse verklaringen over deelname aan cursussen zijn ingediend. Zo zouden er meer uren zijn gedeclareerd dan er daadwerkelijk les wordt gegeven. Verdachten hebben vermoedelijk het geld deels geïnvesteerd, waardoor sprake is van witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.