Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand afgenomen tot 446 duizend personen in juni. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11 duizend per maand toegenomen. UWV telde eind juni 372 duizend WW-uitkeringen.

UWV: Daling WW-uitkeringen houdt aan

In juni is, net als in voorgaande maanden, het aantal lopende WW-uitkeringen gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Met een daling van 13 duizend (-3,5 procent) komt het aantal WW-uitkeringen deze maand uit op 372 duizend. Het aantal WW-uitkeringen is sterker gedaald onder jongeren tot 25 jaar (-5,4 procent) dan onder 55-plussers (-2,7 procent). Daarnaast is de afname van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van mei groter onder mannen (-4,8 procent) dan onder vrouwen (-2,2 procent).

Vergeleken met juni 2016 daalde het aantal uitkeringen sterk (-15,1 procent). Bij bouwbedrijven is het aantal WW-uitkeringen bovengemiddeld afgenomen ten opzichte van een jaar geleden (-42,5 procent).

UWV: Sterke afname nieuwe uitkeringen in het eerste halfjaar van 2017

UWV verstrekte 208 duizend nieuwe uitkeringen in het eerste halfjaar van 2017. Hiermee is het aantal nieuwe uitkeringen met 20,7 procent afgenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016. In bijna alle sectoren is sprake van een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Het aantal nieuwe uitkeringen daalde bovengemiddeld bij bouwbedrijven (-48,7 procent) en grootwinkelbedrijven (-47,8 procent). De bankensector wijkt af en liet in het eerste halfjaar van 2017 een stijging van 18,8 procent zien van het aantal nieuwe uitkeringen ten opzichte van dezelfde periode in 2016.

Jeugdwerkloosheid lager, werkloosheid ouderen nog hoger dan in 2011

Bijna zes jaar geleden was het werkloosheidspercentage voor het laatst lager dan 5. Daarna nam de werkloosheid tot begin 2014 toe, om vervolgens weer te dalen. Onder jongeren is de werkloosheid sneller afgenomen dan onder 45-plussers.

De jeugdwerkloosheid was in juni met 8,9 procent ook lager dan zes jaar geleden (9,5 procent). Het werkloosheidspercentage onder 45-plussers was echter nog hoger dan in 2011 (4,7 tegenover 4,1). Verder daalt de jeugdwerkloosheid de laatste drie maanden sneller dan bij de oudere leeftijdsgroepen. De daling van de werkloosheid bij ouderen vlakte begin 2017 juist af.