Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14.000 per maand toegenomen. Het UWV telde eind maart 415.000 WW-uitkeringen. Het aantal uitkeringen aan jongeren nam toe met 1 procent. Bij de oudere leeftijdsgroepen was in maart sprake van een daling, waarbij de afname onder 55-plussers (min 0,8 procent) in het oog springt, aldus het CBS.

Laagste niveau in vijf jaar

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is blij met de cijfers. ,,Het is fantastisch om te zien dat er steeds meer mensen aan het werk komen, vooral veel vrouwen”, aldus Asscher. ,,Er zijn nu al een paar maanden ruim 8,5 miljoen Nederlanders met een baan. De werkloosheid is op het laagste niveau in vijf jaar. En ik wil natuurlijk dat er nog meer mensen aan de slag komen. Daar blijf ik mij voor inzetten”.