Met 2 ligt het consumentenvertrouwen in augustus ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).

Oordeel over economisch klimaat verbetert
De deelindicator Economisch klimaat komt uit op 7, tegen 4 in juli. Dat is te danken aan een verbetering van het oordeel over de economische situatie in de komende 12 maanden. Het oordeel over de afgelopen 12 maanden verandert niet.

De koopbereidheid neemt in augustus een fractie af. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op -2, tegen -1 in juli. Dat komt doordat consumenten negatiever zijn over hun eigen financiële situatie. Daarentegen vinden consumenten de tijd gunstiger voor het doen van grote aankopen.