,,Als we niet uitkijken dreigen een fatsoenlijk inkomen en bestaanszekerheid niet alleen aan de onderkant, maar ook voor middengroepen onbereikbaar te worden”, aldus CNV-voorman Maurice Limmen. CNV is samen met FNV en VCP ondertekenaar van de brief die naar werkgeversvoorman Hans de Boer van VNO-NCW en aan de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, Mariëtte Hamer, is verstuurd.

In de brandbrief gaan de bonden onder meer in op de moordende concurrentie die van collega’s concurrenten zou maken. Ook worden zorgen geuit over de gevolgen van mondialisering en de positie van multinationals en op privatiseringen en aanbestedingsprocedures.

Volgens Ruud Kuin, vicevoorzitter van FNV, zit inmiddels 40 procent van de werknemers met een onzeker contract, met daarmee gepaarde onzekerheid over inkomen, werktijden en contractduur. ,,Er moet iets gebeuren, want het komt niet vanzelf goed.”

De bonden erkennen in de brief dat het zoeken naar oplossingen lastiger zal zijn dan het in beeld krijgen van de problemen. Samen met werkgevers, overheid en andere belanghebbenden willen de bonden de handschoen oppakken om de ,,race naar het putje” te stoppen.