Op basis van de meest recente groeiraming van het CPB verwacht UWV dit jaar een groei van het aantal banen met 1,1% en volgend jaar met 0,9%. Er komen dit jaar 93 duizend werknemersbanen en 21 duizend banen van zelfstandigen bij. Volgend jaar is de toename van het aantal werknemersbanen lager, 69 duizend, en van zelfstandigen met 26 duizend iets hoger. Sinds 2015 is het totale aantal banen weer groter dan voor de economische crisis in 2008. In 2017 zijn er naar verwachting bijna 10,2 miljoen banen.

Groei in uitzendsector, bouw en detail- en groothandel
In de sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling komen er de meeste banen bij: dit jaar 46.000 en volgend jaar 40.000. Dit is wel wat minder dan vorig jaar. Voor het eerst sinds 2008 neemt het aantal banen van werknemers in de bouwnijverheid weer toe, dit jaar met 9.000 en volgend jaar met 7.000. In de detailhandel groeit het aantal banen door het groeiende consumentenvertrouwen en de toename van de koopkracht. De verwachtingen voor de detailhandel zijn goed, ondanks het recente faillissement van een aantal winkelketens. Deze faillissementen zijn vooral het gevolg van het veranderde koopgedrag. Traditionele winkels verliezen terrein aan voordeelwinkels, het luxe segment en internetwinkels. Het aantal banen in de groothandel groeit door de toegenomen consumentenbestedingen, maar ook door de groeiende export en bouwactiviteiten.

De werkgelegenheid in de financiële dienstverlening neemt al jaren sterk af. In 2017 zijn er in deze sector naar verwachting 56.000 banen minder dan in 2007. UWV rekent in 2016 op een reductie van 6.000 arbeidsplaatsen. In 2017 verdwijnen er nog eens 4.000 arbeidsplaatsen. In de zorg en welzijn neemt de werkgelegenheid in zijn totaliteit niet verder af. UWV gaat uit van een lichte toename met 5.000 banen in 2016 en een krimp met 2.000 banen in 2017. In de verpleging en verzorging en in de jeugdzorg gaat de banenkrimp door, in de thuiszorg en de kinderopvang komen er weer banen bij.

Meer vacatures
Volgens de UWV-prognose ontstaan dit jaar 866 duizend vacatures, 42.000 meer dan in 2015. In 2017 vlakt de stijging af en gaat UWV uit van 871 duizend vacatures. De meeste vacatures ontstaan in de detailhandel en de sector zorg en welzijn. Deze sectoren zijn goed voor circa 30% van alle ontstane vacatures. Het aantal vacatures is fors hoger dan tijdens het dieptepunt in 2013 (622 duidend), maar nog wel lager dan in de jaren voor de economische crisis. Toen waren er meer dan één miljoen ontstane vacatures en was de economische groei een stuk hoger. Bovendien neemt het aantal vacatures dat ontstaat om personeel te vervangen af door de hogere AOW-leeftijd, het grotere aantal ZZP’ers en doordat vrouwen minder vaak stoppen met werken na het krijgen van kinderen.

Daling WW
UWV gaat voor 2016-2017 uit van een afname van het aantal WW-uitkeringen met 59 duizend tot 387 duizend. Ondanks de verwachte daling blijft het aantal WW-uitkeringen op een hoog niveau, mede doordat de nieuwe Wet werk en zekerheid een structureel verhogend effect heeft op het aantal WW-uitkeringen. In de leeftijdsgroep tot 15-34 jaar wordt in 2016 de sterkste afname van de WW verwacht, in 2017 is de daling het sterkst bij de 35-44 jarigen. Ook onder 55-plussers verwacht UWV minder WW-uitkeringen, maar de daling is minder sterk dan gemiddeld. Met name deze groep houdt een moeilijke positie op de arbeidsmarkt.