NOS heeft een enquête gehouden bij 170 gemeenten. Hieruit komt naar voren dat bij nieuwe bijstandsgerechtigden wel een taaltoets wordt afgenomen. Als de uitslag hiervoor echter onvoldoende is, worden deze mensen nauwelijks gekort op hun uitkering. De reden hiervoor is dat dit extra werk met zich meebrengt voor de gemeentes en geen extra geld beschikbaar is voor deze uitvoering en het aanbieden van een taalcursus. Verder stellen de gemeentes dat ook zonder de Wet taaleis al wordt gewerkt aan de verbetering van de taal bij bijstandsgerechtigden.