Het gaat in deze regeling vooral erom aanpakken te testen en te bevorderen die beogen werkloosheid te bekorten of te voorkomen. Dit kan door een andere vorm van regie te organiseren door regionale en/of decentrale sociale partners, door meer samenwerking aan te gaan tussen sociale partners, UWV, gemeenten, O&O-fondsen en andere betrokkenen en door nieuwe vormen van dienstverlening aan werkzoekenden die werkloos zijn of werkloos dreigen te worden of zelf (tijdig) van functie of werk willen wisselen. Meer informatie over de nieuwe regeling vindt u via de webpagina van de Stvda.