De overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben als doel om tegen 2026 minstens 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid voor mensen met een arbeidsbeperking te regelen.

Inmiddels staat de teller op 21.057 banen, waarvan 15.604 in het bedrijfsleven. Daarmee ligt de sector naar eigen zeggen op koers om aan de doelstelling te voldoen. Eind 2017 moeten 23.000 banen gecreëerd zijn voor mensen met een beperking.