Gemeentebestuurders uit heel Europa spraken erover met elkaar en met Europese autoriteiten bij de workshop Inclusive Cities, onderdeel van het CoR Forum over de Europese Urban Agenda.

Sociale problemen
In de steden is een concentratie van sociale problemen zoals werkloosheid, een tekort aan goede en betaalbare woningen, integratieproblematiek en armoede. Steden lopen voorop in de aanpak daarvan, maar dat lukt enkel door samenwerking met partners en inwoners.

Vluchtelingen
Locoburgemeester Amali Zepou van Athene vertelde hoe de migrantencrisis neerslaat in haar stad. In het centrum ontstond een vluchtelingenkamp met meer dan tweeduizend mensen. ‘Honderden vrijwilligers, NGO’s en overheidsorganisaties werkten daar samen. Gaandeweg bleek dat niet de overheid, maar burgers zelf aan de touwtjes trokken.

‘Het openbaar bestuur verandert van een piramide in een netwerk, zegt Zepou. ‘Besturen gaat steeds meer om het begeleiden van processen dan om het uitoefenen van macht. Dat is een belangrijk vertrekpunt voor inclusief stedelijk beleid.’

Werkloosheid
Wethouder Marcelle Hendrickx van Tilburg vindt ook dat steden zich moeten herbezinnen op hun taken. Met een aantal andere Europese steden vormt Tilburg een netwerk voor sociale innovatie. Een voorbeeld van een vernieuwing is de Startersbeurs. Jonge werklozen kunnen tegen een stagevergoeding werkervaring opdoen. De aanpak heeft in Nederland veel navolging gekregen.

Radicalisering
De burgemeester van Gent, Daniël Termont, kreeg in zijn stad te maken met geradicaliseerde jongeren en ronselaars van IS. Hij sprak erover met collega-burgemeesters, gezamenlijk traden ze in overleg met de federale Vlaamse overheid. ‘We kwamen tot de conclusie dat alleen de stad genoeg kennis heeft van de haarvaten van de samenleving om te kunnen optreden. De afspraak is nu dat de steden een aanpak ontwikkelen en dat de federale overheid die overneemt.’

Reactie
Europese vertegenwoordigers reageren instemmend op de voorbeelden. Roman Haaken, vicevoorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité is voor een sterkere positie van de stad. ‘Maar’, zegt hij ‘partnerschap en participatie zijn daarvoor wel belangrijke voorwaarden.’