Per type huishouden geeft de rekentool een beeld van het aantal huishoudens dat volgens het model op 31 december 2015 in de bijstand zou zitten en het aantal huishoudens dat op 31 december 2015 daadwerkelijk bijstand ontving. Het voorspelde aantal bijstandshuishoudens vormt samen met het normbedrag de basis voor het objectieve budget 2017.

De rekentool is via onderstaande link te downloaden. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/10/19/tool-verdeelmodel-bijstandsbudgetten-2017