Het Nibud ziet op alle fronten dat ouders zelf rekeningen betalen, zonder hun kind zelf een budget en de bijbehorende verantwoordelijkheid te geven. Van de bijna 3500 scholieren die deelnamen aan het onderzoek, hoeft 61 procent nooit zelf de rekening voor de mobiele telefoon te betalen; dat doen de ouders. Drie jaar geleden lag dat percentage nog op 54 procent.

Kleding wordt door 56 procent van de ouders volledig betaald, tegen 48 procent in 2013. De meerderheid van de scholieren krijgt dan ook geen kleedgeld, terwijl dat volgens het Nibud juist een goed middel is om te leren omgaan met geld.

In het algemeen stelt het instituut dat ouders hun kinderen vaker zelf ,,achter het financiële stuur moeten zetten, in plaats van hen de rol van bijrijder te geven’’. Maar de trend lijkt dus omgekeerd. Volgens het Nibud doen ouders er beter aan om hun kinderen zak- en kleedgeld te geven en duidelijke afspraken te maken over de besteding daarvan. Op die manier ,,leren kinderen meer dan wanneer hun ouders de geldzaken overnemen’’.

Het onderzoek van het Nibud is online gehouden onder 3479 scholieren. Zij werden via diverse websites uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. Achteraf zijn de resultaten gewogen naar geslacht, leeftijd en provincie, zodat het onderzoek volgens de organisatie een representatief beeld geeft.