Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) doet op verzoek van de Tweede Kamer al onderzoek naar het verlichten van de dreigende pensioenkortingen door een langere hersteltermijn voor de fondsen in te voeren. Zij kunnen dan de korting over meer jaren uitsmeren.

Onderzoek 
De seniorenclubs vinden dat echter ,,geen adequate oplossing, omdat dit slechts een jaar uitstel zou betekenen”. Zij dringen er daarom op aan dat hun voorstellen om de wet op een aantal plekken te wijzigen ook in het onderzoek van Klijnsma betrokken worden.

Ouderen profiteren minder van economisch herstel
Het stoort de organisaties dat pensioenfondsen bij de huidige extreem lage rente volgens de regels veel meer geld in kas moeten houden dan anders. De kortingen die hierdoor dreigen zouden ,,onrechtvaardig en onnodig” zijn, omdat ouderen door andere maatregelen al amper profiteren van het economisch herstel in Nederland en omdat de meeste pensioenfondsen toch goede beleggingsrendementen behalen.