De voornaamste reden hiervoor is volgens de ANBO dat het besteedbaar inkomen van gepensioneerden al jaren ,,flink onder druk” staat. ,,Volgens de ramingen gaan zij er ook volgend jaar wéér op achteruit, vergeleken met werkenden. Dat is onaanvaardbaar, want de kosten voor zorg en levensonderhoud stijgen elk jaar flink”, zegt Liane den Haan, directeur van de bond.

Een van de oplossingen is volgens de ouderen het verplicht eigen risico van de zorgverzekeringen te verlagen van 385 naar 285 euro. Daarnaast zouden de regels van pensioenfondsen soepeler moeten worden, zodat de pensioenen makkelijker aangepast kunnen worden aan prijsstijgingen.

De helft van de ouderen stelt voor om de AOW te verhogen, met bijvoorbeeld een tientje per maand. Maar volgens Den Haan is dat geen goed idee. ,,De AOW is voor iedereen gelijk en bij verhoging profiteren ook mensen met een goed pensioeninkomen hier van.”

Donderdag beginnen de coalitiepartijen aan de begrotingsonderhandelingen.