De verwachting is dat onder de huidige 65-minners straks een kwart te weinig pensioen heeft. Dit heeft onder meer te maken met het toegenomen aantal zzp’ers en flexibele dienstverbanden. Door dit soort werkenden wordt doorgaans minder pensioen opgebouwd. Ook de toename van echtscheidingen speelt hierbij een rol.

Vaak wordt gedacht dat mensen na hun pensioen minder gaan uitgeven. Maar dit is volgens het Nibud lang niet overal het geval. Aan zorgkosten geven gepensioneerden zelfs veel meer uit dan jongere mensen. Het Nibud verwacht dat de zorgkosten in de toekomst alleen maar zullen toenemen. Ook aan huishoudelijke hulp, stookkosten en abonnementen zijn oudere mensen vaak extra kwijt.

Het instituut maakt zich vooral zorgen om de groep huurders en koopwoningbezitters met een aflossingsvrije of nog niet afbetaalde hypotheek. ,,Zij blijven na hun pensioen met hoge woonlasten zitten en de vraag is of ze zich dat goed realiseren”, aldus het Nibud, die Nederlanders in eerste plaats aanraadt om meer aan financiële langetermijnplanning te doen.

Bij de overheid dringt de instantie aan op het mogelijk maken van maatwerk in de pensioenuitkering. Werkgevers zouden een actieve rol moeten hebben bij het aanjagen van interesse in financiële planning.

Vakbond CNV stelt in een reactie dat alle werkenden, ook zpp’ers, verplicht zouden moeten worden om pensioen op te bouwen. ,,Dat voorkomt problemen later”, aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen. ,,Het is ook belangrijk dat jongeren die goed functioneren binnen een bedrijf sneller een vast contract krijgen met een goede pensioenopbouw.”