Het UWV verstrekte in de eerste zes maanden van dit jaar 50.150 nieuwe ww-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar. Dat was 12 procent minder dan in de eerste helft van 2015. In de bouw namen de aanvragen met 37 procent af, terwijl vanuit de zorg bijna een derde minder aanvragen binnenkwamen.

In de detailhandel, waar veel jongeren werken, zorgden de geruchtmakende grote faillissementen van de afgelopen maanden voor een toename van de uitkeringen. Ook in de sector vervoer en opslag raakten meer jongeren hun baan kwijt.

Aan het einde van het eerste kwartaal stonden bij het UWV 97.600 jongeren ingeschreven als werkzoekende. Bijna de helft daarvan is laagopgeleid en heeft geen startkwalificatie. 9 procent van de werkzoekende jongeren is hoogopgeleid. Eind maart werden 37.000 lopende ww-uitkeringen verstrekt aan jongeren.

Uit cijfers van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) bleek verder dat aantal vacatures voor personeel met een mbo-opleiding met 5 procent is afgenomen. Dit gold niet voor alle richtingen. In de sectoren orde en veiligheid, mobiliteit, de bouw en de zorg ontstond wel meer vraag naar mbo-personeel.

Het aantal mbo-studenten is dit schooljaar met ruim 475.000 nagenoeg even groot als een jaar eerder.