Het aantal uitkeringen aan 50-plussers is in de afgelopen zes jaar verdubbeld. Nadat de stijging de afgelopen periode al afvlakte, is nu voor het eerste een daling zichtbaar aldus UWV.

De daling van de werkloosheid zorgt er voor dat in totaal ruim 1,2 miljard euro minder aan uitkeringen hoeft te worden uitgegeven. De uitkeringslasten van de ww dalen naar verwachting in twee jaar tijd naar 5,1 miljard euro in 2017. Ook zal door de aantrekkende economie minder vaak een beroep hoeven te worden gedaan op de faillissementsuitkeringen.

Het aantal ww-uitkeringen neemt naar verwachting met 12,5 procent af van 450.000 begin dit jaar naar 394.000 eind 2017. De daling met 1,2 miljard euro staat gelijk aan ongeveer 23 procent. Het verschil in percentages is te verklaren door de nieuwe wetgeving, waarbij de uitkering in veel gevallen een loonaanvulling op een nieuwe, lager betaalde baan is geworden. Hierdoor neemt het aantal uitkeringen minder hard af.

Ten opzichte van de prognoses die UWV begin dit jaar publiceerde, mag het Kabinet rekenen op een meevaller op de uitkeringslasten van 138 miljoen euro.

Bij de faillissementsuitkeringen wordt door het UWV dit jaar een daling van de lasten met 15 miljoen euro voorzien, ondanks een aantal grote faillissementen begin dit jaar. In 2017 volgt nog eens een afname met 28 miljoen euro. Dit betekent concreet een daling van 296 miljoen naar 253 miljoen euro tussen 2015 en 2017.