Volgens de bewindsman hebben alle nieuwkomers die verwijtbaar niet op tijd aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan een boete gekregen. Als iemand drie jaar na aanvang van zijn inburgeringstermijn het examen nog niet heeft gehaald kan die een boete krijgen tot 1200 euro.

Vrouwen uit Somalie en Ethiopie blijven achter

Volgens Asscher blijven bepaalde groepen achter onder wie vrouwen uit Somalië en Ethiopië. Hij gaat kijken wat hieraan verbeterd kan worden.

Tweede Kamer bezorgd over problemen inburgering

De Kamer heeft zorgen over de problemen bij de inburgering en het feit dat te weinig nieuwkomers het inburgeringsexamen halen. De oppositie stelde in een debat in april dat Asscher te weinig daadkracht toonde bij de aanpak van de problemen.