De prinses vindt het onaanvaardbaar dat in een welvarend land als Nederland de laaggeletterdheid groeit en de kloof toeneemt. ,,Als we ieder jaar zo’n 100.000 mensen scholen, kunnen we die verontrustende toename van laaggeletterdheid stoppen”, aldus Laurentien. Dat is vier keer zoveel als het aantal mensen dat nu wordt bereikt.

De taalambassadeurs die het land ingaan, zijn mensen die zelf tot op latere leeftijd niet konden lezen en/of schrijven en daardoor goed kunnen vertellen waar ze tegenaan liepen. Volgens de prinses gaat het er niet alleen om dat gemeenten geld uittrekken om het probleem aan te pakken, maar moeten de gesprekken ook leiden tot nieuwe ideeën en enthousiasme om ermee aan de slag te gaan. ,,Binnen een paar maanden hebben we zo uit alle provincies van Nederland zeker tientallen goede ideeën verzameld. Met die input kunnen we inventariseren wat er nodig is om vier keer zoveel laaggeletterden te bereiken.”

Bij de opening van de week maakte staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid ) bekend dat ze 350.000 euro beschikbaar stelt voor een project dat laaggeletterden uit de armoede en schulden moet krijgen. Zo wordt een deel van hun schuld kwijtgescholden door bedrijven als ze taal- of rekenlessen volgen.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Voor hen is het bijvoorbeeld moeilijk om te werken met een computer of om een treinkaartje via een automaat te kopen. Het levert ook problemen op als ze reizen met het ov, een sollicitatiebrief schrijven of ondertitels willen lezen op tv.