Bij het eerste bezoek werden twee schoonmakers die niet in Nederland mochten werken aangetroffen en zijn de taxi-activiteiten gecontroleerd. Bij een tweede controle werd één van deze twee werknemers wederom aangetroffen. Zij werkten voor verschillende taxibedrijven die vermoedelijk geleid werden door de eigenaren.

Uit de controle van de taxi-activiteiten bleek dat taxichauffeurs valse arbeidscontracten hadden met taxiondernemingen gelieerd aan deze personen. Zelf verklaarden de personen dat ze taxi’s verhuren aan zelfstandige taxichauffeurs. Het gaat om meer dan 50 taxi’s die bij verschillende bv’s zijn ondergebracht. Taxi’s worden van de een op de andere dag naar andere bv’s overgeschreven, Hetgeen wijst op bewust vluchtig ondernemerschap. De betrokken eigenaren weigerden aanvankelijk nadere gegevens te leveren. Hier nam de Inspectie SZW geen genoegen mee.

Bij de derde controle op locatie, afgelopen woensdag, heeft de Inspectie SZW de administratie in beslag genomen. De administratie zal zowel door de Inspectie SZW en de andere betrokken diensten worden gecontroleerd op schijnconstructies, minimumloon, afdracht loonbelasting, andere belastingen en sociale premies.
Wederom was bij binnenkomst afgelopen woensdag een man zonder vereiste werkvergunning aanwezig. Dit keer geen schoonmaker maar een taxichauffeur. De man is meegenomen door de Vreemdelingenpolitie.

De Inspectie SZW staat voor eerlijk werk. Taxichauffeurs zijn vaak jonge jongens die aan het begin van hun werkzame leven staan. Wanneer er geen premies worden afgedragen door hun werkgever bouwen zij niets op. Jonge mensen realiseren zich dit niet en zijn al snel tevreden met hun werk en toetsen vaak niet of ze het wettelijk minimumloon en uitkeringen als vakantietoeslag krijgen. Bij het verliezen van hun baan is er geen recht op een uitkering als zij geen geldig arbeidscontract hebben. Ook kunnen er problemen ontstaan als een werknemer ziek wordt of arbeidsongeschikt en is er vaak geen spraken van pensioenopbouw.