Hoogbegaafden hebben ook een sterke behoefte aan inhoudelijk zinvol en uitdagend werk, maar dat werk ligt niet voor het oprapen. Ook gaven sommige respondenten aan dat ze zich vaak niet begrepen voelen op het werk, omdat ze anders zijn en anders denken. Dat kan leiden tot conflicten en werkuitval.

Een respondent zei: ,,Men zit in Nederland niet te wachten op mensen die zelfstandig kunnen denken”.

Volgens het IHBV kunnen hoogbegaafden fantastische arbeidskrachten zijn, omdat ze breed inzetbaar zijn, snel kunnen werken en moeilijke problemen creatief oplossen.

In het kader van het diversiteitsbeleid vindt het IHBV het belangrijk dat er meer aandacht voor deze groep werklozen komt.