Steen des aanstoots is de beperking van het aantal declaraties. Advocaten krijgen per zaak punten. Het plan is om het jaarlijkse maximale aantal punten waarvoor subsidie gedeclareerd mag worden ruimschoots te halveren: van 2000 punten naar 900.

Volgens de beroepsorganisatie kunnen de gevolgen rampzalig zijn. Voor veel gespecialiseerde advocaten betekent het dat ze ,,nee” moeten gaan verkopen aan mensen die hun recht willen halen. Het betekent ook dat iemand die graag die ene gespecialiseerde advocaat wil, nul op het rekest kan krijgen omdat die raadsman al aan de limiet zit.

Advocaten moeten hun praktijk bovendien aanvullen met zaken die wel geld opleveren. Het kan dan gaan om rechtszaken waar ze niet gespecialiseerd en dus misschien niet goed in zijn. Volgens de advocaten zijn in bijvoorbeeld het asiel-, straf- en psychiatrisch patiëntenrecht maar nauwelijks betalende cliënten.

,,De voorgenomen urengrens betekent het einde voor gespecialiseerde sociaal advocaten die juist de meest kwetsbare rechtzoekenden helpen”, zegt algemeen deken Bart van Tongeren van de NOvA.

Advocaten begrijpen niet dat als maatstaf is gekeken naar een ambtenarensalaris. Daarbij is er geen rekening mee gehouden dat een advocaat kosten maakt voor zijn kantoor en personeel en een ambtenaar niet.