Dat is de uitkomst van een enquête onder Nederlandse gemeenten naar de problemen van vluchtelingen op de arbeidsmarkt, uitgevoerd door het Kennisplatform Integratie en Samenleving. Dat ondervroeg 197 gemeenten naar ervaringen en knelpunten bij het zoeken naar en vinden van werk voor vluchtelingen. Volgens de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van alle werkzoekenden, onder wie ook statushouders.

Eén op de zes gemeenten (18 procent) voert een specifiek beleid voor vluchtelingen. Iets meer dan de helft van de gemeenten is bezig beleid te ontwikkelen dat de kansen van deze groep op de arbeidsmarkt vergroot.

In 2015 vroegen 60.000 mensen asiel aan in Nederland, blijkt uit cijfers van immigratie en naturalisatiedienst IND. Gebrekkige taalvaardigheid vormt het grootste struikelblok om werk te vinden, blijkt uit de enquête. Ruim 60 procent van de gemeenten tekent aan dat er op dit ogenblik ook te weinig geschikt werk is in hun regio. Werkgevers moeten vaker worden ‘overgehaald’ werkervaringsplaatsen aan te bieden, blijkt uit het rapport ‘Vluchtelingen aan het werk’.

Verder wordt geconstateerd dat veel tijd verloren gaat bij het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt. Ruim een derde van de gemeenten begint pas na de verplichte inburgering met aanvullende scholing.