Het voorschot wordt op aanvraag verleend. Gemeenten kunnen tot uiterlijk 25 november een aanvraagformulier opsturen. Dit formulier wordt op korte termijn door SZW beschikbaar gesteld via www.rijksoverheid.nl. Het voorgeschoten bedrag wordt verrekend met het bijstandsbudget dat gemeenten ontvangen in de daar op volgende jaren.

In het Bestuursakkoord en Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken dat het Rijk in 2016 en 2017 de kosten voor bijstand vanwege de verhoogde asielinstroom voorfinanciert.

Het besluit dat dit regelt wordt nu ter advisering aan de Raad van State gezonden.