De Nederlandse arbeidsmarkt zou profiteren als het socialezekerheidsstelsel wordt omgevormd naar een systeem waarin sociale zekerheden en contractvorm worden ontkoppeld. Nu functioneert de markt nog onvoldoende en staan er 1,5 miljoen mensen aan de zijlijn, vinden de organisaties. De politiek wordt daarom opgeroepen de arbeidsmarkt vlot te trekken.

Verder menen de organisaties dat mensen zo lang mogelijk inzetbaar moeten zijn en blijven. Een leven lang leren moet de nieuwe norm worden voor werkenden en niet-werkenden. Daarbij kan een persoonlijk ontwikkelingsbudget helpen.

Daarnaast moet ruimte worden gecreëerd om op grote schaal te experimenteren met de inzet van uitkeringsgelden voor werk in de vorm van loonkostensubsidie of opleiding. Voor mensen zonder uitzicht op betalende arbeid moet er een participatieovereenkomst komen: een contract met daarin afspraken over werken en leren. Jongeren die voortijdig stoppen met hun opleiding kunnen terecht bij vernieuwde werk- of leerbedrijven, stellen de initiatiefnemers.

Naast ABU werd het rapport opgesteld door Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie van onder meer arbodiensten OVAL en Summum.nu, de koepelorganisatie van een selecte groep bureaus voor werving en selectie.