Na een onderzoek onder Turkse uitkeringsgerechtigden besloot Venlo in 2015 en 2016 de uitkering van 22 Turkse inwoners te beëindigen. Volgens de eisers was daarbij discriminatie in het spel, maar de rechtbank veegt die suggestie van tafel. De gemeente heeft soortgelijke onderzoeken verricht onder uitkeringsgerechtigden met bezittingen in Spanje, België en Duitsland en controleerde dus niet louter Turken. Ook het onderzoek dat Venlo in Turkije verrichtte, is volgens de rechtbank rechtmatig gedaan.