Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al hun burgers en hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. Hierbij gaan zij altijd uit van de eigen kracht van de burger. Soms is veel begeleiding nodig, soms weinig. Daarom spreekt het voor zich dat zij ook nieuwkomers geïntegreerde maatwerk¬trajecten aanbieden, aldus het pamflet.

Ondertekenaars van het pamflet zijn onder meer de VNG, het Stedennetwerk G32, de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen, en de VSNU.