Van alle groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hebben mensen met psychische aandoeningen de meeste problemen bij het vinden en houden van een baan. Het gaat volgens Klijnsma om “een grote en toch bijna vergeten groep binnen de Participatiewet”. Van de Wajongers en mensen in de WIA heeft 37% een psychische aandoening. Hetzelfde geldt voor ongeveer een kwart van alle mensen met een bijstandsuitkering.

Werk en participatie

In Amsterdam bezocht de staatssecretaris een project waarin de gemeente, UWV en GGZ intensief samenwerken volgens een beproefde, uit de VS afkomstige methodiek die mensen met een psychische aandoening in staat stelt (weer) te gaan werken of anderszins actief te zijn. Uit onderzoek komt naar voren dat werk en participatie aantoonbaar bijdragen aan een verbetering van de gezondheid bij deze groep mensen. Met als bijkomende resultaten dat de gemeente bespaart op uitkeringskosten, de zorgverzekeraar op zorgkosten en er bij de cliënt zelf sprake is van een toename van inkomsten uit werk.

Impuls

Met het beschikbaar stellen van 3,5 miljoen euro wil staatssecretaris Klijnsma een impuls geven aan soortgelijke samenwerkingsinitiatieven in de arbeidsmarktregio’s. “Deze tijd vraagt om een inclusieve arbeidsmarkt, waar ook een plek is voor verschillen tussen mensen . Hiervoor is het echt nodig dat hulpverleners op het terrein van GGZ met gemeenten en UWV de handen ineen slaan en samen meer oog krijgen voor participatie als medicijn bij psychische klachten.”

Begeleiden

UWV en GGZ Nederland gaan de komende jaren nauw samenwerken om meer mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen naar werk te begeleiden. Er komt een subsidie van 20 miljoen euro beschikbaar die de komende vijf jaar wordt ingezet voor trajecten zoals die momenteel al in Amsterdam worden uitgevoerd.