FNV constateert dat ,,werken zonder loon tot oneerlijke concurrentie en tot verlies van echte banen leidt”. Maar een op de vier ondervraagde gemeenten ziet de tegenprestatie juist als een nuttig instrument.

Tegenprestatie mag niet leiden tot verdringing

Gemeenten mogen mensen met een bijstandsuitkering sinds vorig jaar dwingen tot een tegenprestatie. Maar volgens de wet mag dat niet ten koste gaan van betaalde banen. Van de 144 gemeenten die meededen aan het onderzoek gaf slechts 49 procent aan te toetsen op mogelijke verdringing.