Het grootste deel van de totaal geïnde milieubelastingen en -heffingen bestond in 2015 uit accijns op brandstof, waarvan 3 miljard euro werd betaald door producenten en bijna 5 miljard door Nederlandse huishoudens. De motorrijtuigenbelasting is de tweede inkomstenbron, waarvan producenten ruim 1 miljard voor hun rekening namen en burgers 4,5 miljard. Energiebelasting staat op de derde plaats, met ongeveer gelijk verdeelde lasten tussen producenten en burgers. Afvalstoffenheffing, rioolrechten en afvalwaterheffing komen voor het merendeel op conto van de huishoudens, bpm en overige milieubelastingen en -heffingen worden in meerderheid door bedrijven betaald.

Het principe dat de vervuiler betaalt, gaat niet altijd op, stelt het CBS woensdag 10 augustus 2016. Producenten zijn verantwoordelijk voor 80 procent van de uitstoot van broeikasgassen, maar betalen nog niet de helft van de belastingen op energie. Huishoudens, die nog geen vijfde bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen, betalen meer dan de helft.