Asschers ambtgenoten uit onder meer Frankrijk, Duitsland, België en Oostenrijk hebben hun naam onder de brief gezet. Ze stellen voor meer te doen tegen brievenbusfirma’s, die alleen bedoeld zouden zijn ,,voordeel te halen uit de loonkostenkloof tussen Europese lidstaten”.

Ook moet volgens de bewindslieden de richtlijn voor detachering binnen de Europese Unie worden aangepast. Die richtlijn, die uit 1996 stamt, zou niet meer genoeg bescherming bieden aan werknemers. ,,Vanaf de eerste dag van hun detachering moeten gedetacheerde werknemers van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en levensomstandigheden kunnen genieten.”