Het Centraal Orgaan Asielzoekers en het ministerie van Sociale Zaken zijn hier ook bij betrokken. De Amsterdamse aanpak richt zich op het zo vroeg mogelijk inzicht krijgen in de kwalificaties en talenten van zogenoemde statushouders die naar de stad komen. Ook moet er zicht komen op welke banen beschikbaar zijn in de stad.

Convenant
Het convenant is ondertekend door bedrijven en scholen als Randstad, ROC van Amsterdam, Albert Heijn, Hogeschool van Amsterdam en Horeca Nederland.