Sinds 1 januari vorig jaar kunnen jongeren alleen nog aanspraak maken op zo’n uitkering als wordt vastgesteld dat ze door hun ziekte of handicap nooit meer kunnen werken. Uitkeringsinstantie UWV probeert uit te zoeken wie toch nog aan de slag kan. Die worden geholpen bij het zoeken naar een geschikte baan. In de tussentijd kunnen ze zich dan wenden tot de bijstand. Het aantal bijstandsgerechtigden laat mede daarom al enige tijd een stijgende lijn zien.

Het aantal uitkeringen voor arbeidsongeschikten in het algemeen is eveneens licht afgenomen. Eind juni werden er nog zo’n 810.000 verstrekt. De laatste jaren stabiliseerde het aantal al rond de 818.000.

De hoogste stand ooit dateert van begin 2003, toen bijna een miljoen arbeidsongeschikten aanspraak maakten op een uitkering. De gestage daling in het afgelopen decennium is vooral het gevolg van veranderende wet- en regelgeving. In de Wajong stroomden vanaf 2007 nog wel veel mensen in.