80% van de ondervraagde ouders voorziet financiële risico’s voor hun kind, zoals te weinig inkomsten (37%), te veel geld uitgeven (29%), het overzicht verliezen (27%) en het geld verkeerd besteden (28%). 19% van de ouders is bang dat het geld op zal gaan aan uitgaan. 6% van de ouders heeft zelfs slapeloze nachten van de manier waarop hun kind met geld omgaat. Bijna alle ouders (98%) vinden het belangrijk dat hun kind tijdens de studie goed met geld kan omgaan. 82% voelt zich (heel) verantwoordelijk voor de financiële situatie van hun kind, ook al woont het niet meer thuis.

Samen kijken naar kosten, bespaartips en bijverdiensten
De meerderheid van de ouders (93%) heeft het afgelopen jaar samen met hun kind actie ondernomen om hen voor te bereiden op het (financiële) leven op eigen benen. Zo hebben ze de te verwachten inkomsten en uitgaven op een rijtje gezet (63%), uitgezocht wat de huur- en opleidingskosten zijn (resp. 50% en 45%) en de kosten voor de zorgverzekering bekeken (45%). Bovendien gaven ouders hun kind bespaartips (32%) en zochten ze samen uit hoe hun kind kan bijverdienen (30%).

Financieel bijspringen en bankgegevens controleren
Bijna alle ouders willen ook betrokken blijven bij de financiën van hun kind als het eenmaal uit huis is. Zo is men van plan advies te geven als zijn of haar kind daarom vraagt (79%), financieel bij te springen indien nodig (50%) of te informeren naar de financiële situatie van hun kind (50%). Drie tiende wil helpen bij het kiezen van financiële producten. Sommige ouders trekken de touwtjes nog iets strakker aan: 12% zegt de transacties van de bankrekening te gaan controleren, terwijl 9% de administratie van zijn kind wil bijhouden.

Financiële steun, mits studieresultaten positief
De meerderheid (90%) blijft zijn kind als het eenmaal uit huis is financieel ondersteunen. Bijvoorbeeld door de opleidingskosten te betalen (39%) of de kosten voor de verzekering (33%), de studieboeken (21%) of de kamerhuur (12%) op zich te nemen. Andere kinderen krijgen een vast maandbedrag (35%) en 8% van de ouders betaalt zelfs de boodschappen. Ruim tweederde van de ouders heeft gespaard voor de studie van hun kind. De financiële steun is voor sommige studenten wel aan voorwaarden verbonden. 17% van de ouders springt alleen bij als de studieresultaten positief zijn. 20% van de ouders zegt hun kind wel financieel te willen ondersteunen, maar dat niet (helemaal) te kunnen doen zoals ze zouden willen.