Het gaat dan om jongeren tot 25 jaar die geen studie meer volgen. Het maakt vrijwel niet uit wat ze precies hebben gestudeerd. Bij de onderwijsrichtingen dienstverlening, techniek, industrie en bouwkunde komt het verschijnsel wel het meest voor.

Naarmate mensen ouder worden, zijn ze minder vaak onder hun niveau aan de slag. Vanaf ongeveer 35 jaar ontstaat er wel een verschil tussen de seksen. Vrouwen boven de 35 werken vaker onder hun niveau dan mannen, aldus het CBS.

Bij mensen van die leeftijd zijn dikwijls kinderen in het spel. Over het algemeen gaan vrouwen na het krijgen van hun eerste kind vaker in deeltijd werken. Hierdoor bouwen ze minder werkervaring op, wat de carrièrekansen verkleint. In de categorie van 35 jaar en ouder werkt een op de drie hoogopgeleide vrouwen onder haar niveau, tegen een op de vier hoog opgeleide mannen. Het merendeel van de vijftien- tot 35-jarige vrouwen heeft geen kinderen.

Vakbond CNV spreekt van een ,,schrikbarende onderbenutting van talent in Nederland”. ,,Ik roep werkgevers op te stoppen met het stellen van overdreven eisen bij vacatures”, zei CNV-voorzitter Maurice Limmen dinsdag in een reactie. ,,Laaggeschoolden komen niet de aan de bak en talent wordt niet benut.”