Een nieuw plan moet ervoor zorgen dat arbeidsgehandicapten sneller aan een baan komen. Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark spreekt over een breed offensief aan maatregelen, die volgend jaar moeten ingaan.

Het is haar een doorn in het oog dat de helft van de mensen met een beperking geen werk heeft. Volgens haar willen de meesten van hen wel graag werken. Het gaat om personen die onder de Participatiewet of Wajong vallen.

Het wordt onder meer eenvoudiger en aantrekkelijker voor werkgevers om mensen in dienst te nemen en te houden, aldus Van Ark. Verder kunnen jonggehandicapten onder de 27 jaar meteen een uitkering aanvragen als zij werk zoeken. Ze hoeven niet langer vier weken te wachten.

De Raad van State, die het kabinet adviseert over wetsvoorstellen, was niet tevreden over de aanvankelijke plannen. Maar Van Ark paste een en ander aan. Haar vorige plan, dat ingrijpender was, strandde op protesten. Het bleek ook lastig uit te voeren.