Van de Nederlanders die in het tweede kwartaal van vorig jaar werkloos waren, vond 22,5 procent in het derde kwartaal een nieuwe betrekking. In heel de Europese Unie was dat gemiddeld 17,9 procent. Zowel in Nederland als in heel Europa signaleerde Eurostat een lichte verbetering ten opzichte van een jaar eerder.

Er zijn wel landen waar het percentage een stuk hoger lag dan hier. In Denemarken kreeg 33,9 procent van de werklozen in het derde kwartaal weer werk. Ook Estland en Zweden scoorden goed. In Griekenland was de situatie voor werklozen het minst rooskleurig. Daar kwam slechts 5,9 procent in het derde kwartaal weer aan de bak.

In Nederland stroomden ook relatief veel mensen uit de werkloosheid doordat ze hun zoektocht naar een baan staakten. Dit gold in het derde kwartaal voor 27,8 procent van de Nederlandse werklozen, tegen 19,4 procent gemiddeld in de EU. Vooral in Italië en Finland gaven relatief veel werkzoekenden de moed op. In Griekenland lag dit percentage juist weer heel erg laag.