De Nederlandse economie heeft vorig jaar een duidelijke verbetering laten zien. Voor het eerst sinds 2011 was er weer groei. Zowel de gezinsconsumptie, export als de investeringen leverden daaraan een positieve bijdrage, blijkt uit de groeicijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekendmaakte. De economie werd vorig jaar na 2 jaar van krimp 0,8% groter. Vooral in de laatste maanden van het jaar trok deze flink aan, in het vierde kwartaal met 0,5% vergeleken het voorgaande kwartaal.

Export en consumentenbestedingen

De export groeide “redelijk fors”, met 4,4% in het vierde kwartaal. “Dat gold zowel voor de wederuitvoer als voor de export van Nederlandse producten”, benadrukte CBS-hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen. De consumentenbestedingen, goed voor een derde van het hele bruto binnenlands product (bbp), trokken 0,6% aan op jaarbasis.

Arbeidsmarkt
Het herstel was ook zichtbaar op de arbeidsmarkt, waar het aantal banen in de laatste drie maanden van vorig jaar toenam in het sterkste tempo sinds begin 2011. Er waren eind vorig jaar 64.000 banen meer dan een jaar eerder, waarvan 42.000 in het laatste kwartaal. Dat is de grootste toename in 3,5 jaar. De werkgelegenheid is echter nog altijd kleiner dan in 2008, het jaar waarin de financiële crisis uitbrak.

Kamp & Asscher
Minister Henk Kamp (Economische Zaken) noemde de aantrekkende groei “zeer bemoedigend”. Alle signalen beginnen “voorzichtig” op groen te staan, zei de bewindsman. Voor het lopende jaar zei hij een verdubbeling van de groei te verwachten tot 1,5%. Kamp wees er wel op dat het herstel gepaard gaat met risico’s zoals de lage inflatie.
Vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher is ,,heel blij” met de flinke toename van het aantal banen in het laatste kwartaal van vorig jaar. “Het herstel zet ook door op de arbeidsmarkt, maar we hebben nog een grote uitdaging te gaan om werklozen weer aan de slag te krijgen”, aldus Asscher.

Vakbond & werkgeversorganisaties
Vakbond CNV riep het kabinet op meer te doen om de onzekerheid voor werknemers weg te nemen. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief, maar niet tevreden. De werkgevers hameren erop de lasten voor burgers en bedrijven, die de afgelopen jaren met tientallen miljarden zijn gestegen, verder te verlagen.