De Inspectie meent  dat de inspanningen van gemeenten en UWV lang niet altijd voldoen aan de eisen die de wetgever heeft gesteld. Volgens de Inspectie controleren UWV en gemeenten onvoldoende hoe jongeren zoeken naar een baan. Wanneer er gecontroleerd wordt is dat op het aantal sollicitaties, maar vrijwel niet op de inhoud en breedte van de sollicitaties.

De Inspectie geeft ook aan dat UWV en gemeenten jongeren beter moeten ondersteunen bij de overgang van de WW naar de Participatiewet, zodat jongeren niet onnodig een maand inkomen mislopen. Ook ondersteunen gemeenten jongeren te weinig bij het opstellen en uitvoeren van het verplichte plan van aanpak.

De Inspectie concludeert dat sociale diensten voor re-integratie van jonge uitkeringsgerechtigden weinig samenwerken met andere organisaties, hoewel dat wel een wettelijke taak is.  De Inspectie besluit dat een meer activerende uitvoering vereist is.