Economen rekenden in doorsnee op een stabilisatie ten opzichte van de 10,5 procent die in november werd gemeten. In december 2014 had 11,4 procent van de beroepsbevolking geen betaalde baan.

Werkloosheid in december gelijk gebleven aan november
Voor de gehele Europese Unie registreerde Eurostat een werkloosheid van 9 procent in december, gelijk aan het niveau in november. In de laatste maand van 2014 was dat nog 9,9 procent.

Eurostat raamde de totale werkloosheid op ruim 21,9 miljoen, waarvan 16,75 miljoen in de eurozone.

Verbetering arbeidsmarkt
Ook in Nederland verbeterde de arbeidsmarkt, met een werkloosheidspercentage van 6,6 in december tegen 6,7 een maand eerder. In december 2014 zaten 643.000 mensen, ofwel 7,2 procent, zonder werk.