Dit voorstel houdt in dat de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) worden opgeheven. De zaken van de CRvB worden verdeeld over de gerechtshoven. De zaken van de CBB worden in de toekomst behandeld door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.