In een debat met de Kamer donderdag wilde hij nog geen datum noemen waarop het kabinet met een standpunt komt. Hij noemde het verzoek van de Kamer pittig. Die wil het minimumjeugdloon aanzienlijk verhogen, maar het mag geen werkgelegenheid kosten.

,,Het is niet eenvoudig de juiste balans te vinden”, aldus Asscher. Hij sprak over een moeilijke afweging.

De PvdA’er zei de druk te snappen en te voelen. Hij prees ook de jongerenvakbond van de FNV om het probleem steeds ,,op een goede manier” onder de aandacht te brengen. Ook tijdens het debat voerden enkele jongeren kort actie door zich deels te ontkleden.

De Kamer, waaronder regeringspartij PvdA, drong vorig jaar al aan op voorstellen. Maar coalitiepartner VVD voelt niets voor een verhoging van het loon voor jongeren van 15 t/m 22 jaar. De liberalen vrezen onder meer dat zij te duur worden, en dat de jeugdwerkloosheid stijgt.

De meerderheid in de Kamer vindt het echter raar dat een 18-jarige, die voor de wet als meerderjarig geldt, nog niet de helft verdient van een 23-jarige volwassene.

,,De tijd dringt. We moeten echt wat doen aan het jeugdloon”, zei Kamerlid Steven van Weyenberg (D66). ,,Gelijk loon voor gelijk werk”, benadrukte SP’er Paul Ulenbelt.