Ongeveer anderhalf miljoen mensen vinden het moeilijk om te communiceren in het Nederlands. Hierbij gaat het zowel om schrijven als spreken. Voor deze mensen kunnen dagelijkse werkzaamheden zoals het invullen van formulieren, lezen van veiligheidsinstructies, versturen van e-mails of communiceren met collega’s en klanten voor hen erg lastig zijn. Zonder voldoende taalbeheersing is verdere ontwikkeling van een medewerker vaak lastig. De sleutel om dit te doorbreken ligt bij werkgevers en werknemers.

De ondertekenaars van het Taalakkoord zien elke dag hoe belangrijk de beheersing van de Nederlandse taal bij medewerkers is voor klantcontacten, veiligheid op de werkvloer, doorgroeimogelijkheden en duurzame inzetbaarheid. Zij zetten zich daarom enthousiast in om de taalvaardigheid van werknemers te stimuleren en sporen andere werkgevers aan hetzelfde te doen.

Inzetten op taal loont en geeft energie

Via de 29 koplopers die gisteren in Den Haag bijeen waren wordt geprobeerd om komend jaar 300 andere werkgevers te bereiken. Tijdens de bijeenkomst van gisteren liet gastheer HWW Zorg zien dat investeren in taal impact heeft op werknemers, werkgevers en ook cliënten. Capgemini toonde aan dat een deel van het profijt voor de werkgever ook in geld kan worden uitgedrukt en dat het loont om in taalvaardigheid te investeren. En A-ware gaf voorbeelden van hoe de taal leren innovatief en leuk kan zijn. Dat werkt het best met een goede mix tussen bijvoorbeeld e-learning, taalcoaching, individuele en groepslessen.

Bron: Rijksoverheid