De groep mensen in Nederland met een bijstandsuitkering is in het tweede kwartaal geslonken. Tegelijkertijd steeg het aantal jongeren in de bijstand licht, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakt.

Eind juni ontvingen 396.000 mensen een algemene bijstandsuitkering, bedoeld voor mensen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben voor hun levensonderhoud. Dat waren er 6000 minder dan een jaar eerder.

Al ruim twee jaar lang neemt het aantal mensen met een bijstandsuitkering af, meldt het statistiekbureau. Maar de daling is de afgelopen kwartalen wel minder sterk.

Die afname van het aantal uitkeringen ziet het CBS bovendien alleen bij oudere Nederlanders. De groep jongeren tussen de 18 en 27 jaar met een bijstandsuitkering groeide in het tweede kwartaal juist met 3 procent tot 36.000 mensen. Ook in de eerste drie maanden van het jaar nam het aantal jongeren in de bijstand toe.

Het CBS wijst erop dat ook het aantal werkloze jongeren in de loop van dit jaar is toegenomen. Werklozen hebben in bepaalde gevallen recht op een bijstandsuitkering.