Het aantal lopende ww-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar kwam eind maart uit op 29.487, ruim 4000 minder dan een jaar geleden. Vooral in de Vechtstreek was sprake van een grote daling. In de laatste maanden van vorig jaar nam het aantal jongeren in de ww nog toe.

Uitkeringen
Ook het aantal door het UWV afgegeven nieuwe uitkeringen aan jongeren loopt de laatste tijd terug. In het afgelopen halfjaar verstrekte het UWV ongeveer 10 procent minder nieuwe uitkeringen in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Vooral in de bouw en in het onderwijs moesten minder jongeren een uitkering aanvragen.