Positieve trend
De uitkeringsinstantie verwacht dat deze positieve trend zich dit jaar en volgend jaar voortzet. Volgens UWV maken werkzoekende vijftigplussers de komende jaren de meeste kans op werk in de detail- en groothandel en de zakelijke dienstverlening. Dat zijn de sectoren waar nieuwe banen worden verwacht. De gezondheidszorg biedt daarentegen weinig kans om aan de slag te gaan.

Werkloosheidsuitkering
Eind april waren er ruim 200.000 mensen van vijftig jaar en ouder met een werkloosheidsuitkering op een totaal aantal WW-uitkeringen van bijna 427.000. UWV gaat ervan uit dat het aantal WW’ers pas eind volgend jaar weer net onder de grens van 400.000 komt.